Certifikat SVS - TURISTIČNI, TEHNIČNI-ETNOLOŠKI MUZEJ

Ogled muzeja po predhodni najaviVisit the museum after prior announcementBesuchen Sie das Museum nach vorheriger AnkündigungVisita il museo dopo l'annuncio precedente

031 342 734 Alojz031 671 154 Edi031 365 993 Janko

Nevladna organizacija v javnem interesu na področju kulture
Odjava
KAZALO
Pojdi na vsebino
D O G O D K I
2 0 2 207.08.2022
Traktorsko srečanje

28.08.2022
Srečanje motorjev z bočno prikolico
Certifikat SVS

DRUŠTVO vse ostalo
POSTOPEK PRIDOBITVE STATUSA STARODOBNEGA VOZILA
JAVNA AGENCIJA ZA VARNOST PROMETA, sektor za vozila, na osnovi Zakona o Motornih Vozilih (Ur.l. RS štev. 75/17) v pravilih USMERITVE ZA POSTOPEK PRIDOBITVE STATUSA STARODOBNEGA VOZILA – STARODOBNIK za potrebe izvajalcev – KONTROLNI ORGAN št. (B29-01.09.2017-R4.0) določa:
lastnik vozila mora za podelitev statusa starodobnega vozila, pridobiti in predložiti Kontrolnemu organu za ugotavljanje skladnosti in istovetnost vozila, tudi »POROČILO o uvrstitvi vozila v razred statusa starodobnega vozila« in »Zapisnik o oceni starodobnega vozila«.  POROČILO in ZAPISNIK  izda organizacija za starodobna vozila, ki je članica mednarodne organizacije starodobnih vozil – FIVA.

Zveza SVS, ki je uradni predstavnik in zastopnik organizacije FIVA v Sloveniji z vlogo FIVA ANF (Authoritee Nationale FIVA), je torej pooblaščena za podeljevanje »POROČILA o uvrstitvi vozila v razred statusa starodobnega vozila«  in »ZAPISNIKA o ocenitvi«, tistim vozilom, ki izpolnjujejo pogoje po Pravilniku.

POROČILO in ZAPISNIK je potrebno pridobiti za naslednja starodobna vozila:
Za vozila, ki se prvič registrirajo v Sloveniji (nakup ali uvoz iz tujine),
Za vozila, ki so že registrirana v Sloveniji in v evidencah še nimajo vpisanega statusa starodobnega vozila,
Za vozila, ki so bila v Sloveniji že pred 1. majem 2004 a zanje ne obstajajo dokumenti o registraciji ali nakupu (lastnik mora pridobiti izjavo o lastništvu na osnovi Stvarno pravnega zakonika pri Upravni enoti R Slovenije).
Postopek za izdajo POROČILA in ZAPISNIKA je enak kot postopek za izdajo Izkaznice o starodobnem vozilu SVS:
- kandidat poda zahtevek na svoje ali najbližje društvo Zveze SVS v obliki Evidenčnega lista (glej povezavo), na katerega pripiše, da poleg Izkaznice o starodobnem vozilu SVS potrebuje tudi POROČILO (na dnu obrazca),
- sledi ogled in ocenitev vozila, ki ga opravi Tehnični komisar Zveze SVS,
- Tehnični komisar preko svojega društva dostavi celotno dokumentacijo o vozilu predsedniku Tehnične komisije Zveze SVS,
- po preveritvi podatkov in če vozilo izpolnjuje pogoje, izda Tehnična komisija POROČILO, katerega vrne v društvo, ki je zanj zaprosilo,
- Tehnični komisar društva preda kandidatu original POROČILO ZAPISNIK o ogledu starodobnika.
- Kandidat navedeno dokumentacijo skupaj z eno sliko vozila, preda pooblaščeni organizaciji za ugotavljanje istovetnosti.

Skupaj z izdajo POROČILO, bo za vse člane društev Zveze SVS, istočasno izdana tudi »Izkaznica o starodobnem vozilu SVS«. V kolikor pa lastnik že veljavne Izkaznice o starodobnem vozilu SVS potrebuje tudi POROČILO, lahko zanj zaprosi preko svojega društva, kjer POROČILO dobi brezplačno.
CENIK ZA IZDAJO IZKAZNICE O STARODOBNEM VOZILU SVS
Ogled vozila na sedežu društva v dogovorjenem času je brezplačen, za ogled vozila pri kandidatu doma ali na drugi lokaciji izven sedeža društva, pa kandidat komisarju plača potne stroške v obliki kilometrine.

Cenik izkaznic Zveze SVS velja od 14.12.2017 dalje.
VELJAVNOST 5 LET
1.Vrsta A – motorna kolesa
a.Kategorija A-1: 30 €
b.Kategorija B-2: 40 €
c.Kategorija C-3: 50 €

2.Vrsta B – osebni avtomobili, traktorji
a.Kategorija A-1: 40 €
b.Kategorija B-2: 50 €
c.Kategorija C-3: 60 €

3.Vrsta C - tovorni avtomobili, avtobusi, avtodomi
a.Kategorija A-1: 80 €
b.Kategorija B-2: 100 €
c.Kategorija C-3: 120 €

4. Kategorija CX – vse vrste motornih vozil, s dokumentiranimi spremembami ali predelavami pred > 30 leti - CX :– cena 250 €
5. Ostalo C1 - tovorni avtomobili, avtobusi, avtodomi - velja za lastnike, ki nimajo osebnega avtomobila ali motorja z veljavno Izkaznico SVS
a. oznaka pri plačilu C1: 240 €

5. Prepis na novega lastnika, ali izdaja duplikata: 20 €
Opomba:
- Za vozilo, ki izpolnjuje samo pogoje za pridobitve statusa starodobnika, se izda Poročilo in zapisnik o ogledu. Če lastnik naknadno postane član društva v SVS dobi na zahtevo brezplačno Izkaznico starodobnika SVS.
- Za lastnika starodobnika, ki je tudi član društva v Zvezi SVS se izda tudi  Izkaznica starodobnika SVS.
© 2017-2021 Društvo Oldtimer Stara Gora    -    spletna stran uporablja piškotke   -  
Nazaj na vsebino